EFESLİ LEYLEK DERGİSİ ÇIKTI
Ocak 24, 2020

SELÇUK EFES KENT BELLEĞİ

“Anlatılan senin hikâyen”

Selçuk 8600 yıllık geçmişinde birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, bu uygarlıkların yaratmış olduğu kültürel, tarihi birikimin üzerine yakın sayılabilecek zaman önce, kendi kültürünü de ekleyerek köklü mirasın taşıyıcısı olmuş bir kenttir. Selçuk Kent Belleği bugünün Selçuk Kültürünü bu köklü mirasa ekleyerek geleceğe aktarma fikrinden doğmuştur. Efes Selçuklular’ın kişisel deneyimleri ve “Efes Selçuk” algıları üzerinden bir anlatı üretmeyi amaçlayan Selçuk-Efes Kent Belleği, klasik tarihin görmezden geldiği birçok şeyi kentin kendi tarih yazımında kullanmayı hedeflemektedir ve böylece geçmiş, bugün ve gelecek arasında ilişki kurmamızı olanaklı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda atıl durumda olan eski Tütün deposunu mekân olarak sosyal ve kültürel bir nesneye dönüştürerek binanın kendisini de bir bellek taşıyıcısı haline getirdik.

 Geçmişin yükünü üzerinizden alıyoruz …

 Reji Ambarından Kent Belleği’ne;

19. Yüzyıl’ın ikinci yarısında inşa edilen taş bina Osmanlı İmparatorluğu döneminde Reji ambarı olarak kullanılırken, Cumhuriyet döneminde Tekel’e devredilmiştir. 1985 yılına kadar tütün ambarı olarak kullanılan bina bu tarihten itibaren tasfiye edilmiştir. Maliye Bakanlığı’na ait olan yapı, 10.08.1992 tarihinde Etnografik Müze ve Kütüphane olarak kullanılmak üzere Kültür Bakanlığı’na tahsis edilmiştir. İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.03.1993 tarihli kararı ile Eski Tekel Binası 2. Grup Yapı (İşlevlendirilebilir kültür varlığı) olarak tescillenmiştir. Tarım Kültürleri Müzesi olarak düzenlenmek istenen yapı büyük ölçüde restore edilmiş ancak daha sonra bu projeden vazgeçilmiştir. 19.12.2006 tarihli Protokol ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yapıyı Efes Selçuk Belediyesi’ne devretmeyi kabul etmiştir. Maliye Bakanlığı, 14.02.2007 tarihinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılan tahsisi kaldırarak yapıyı Selçuk Belediyesi’ne tahsis etmiştir. 22-23.06.2007 tarihinde Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen arama toplantılarında yapıya Selçuk Efes Kent Belleği adı verilmesi kararlaştırılmıştır. Bizans Su Kemerleri, İsa Bey Camii, Artemis Tapınağı gibi kentin simgesel ve anlamsal değerleri arasında yer alan, Efes Selçuk’un belirli bir dönemdeki ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik yapısını yansıtan bir endüstri mirası olan bu yapı; Efes Selçuk Belediyesi tarafından iç mekânlarda ve dış cephelerde gerekli yenilemeler yapıldıktan sonra, kentimizin sahip olduğu önemli tarihi dokunun tanınmasını sağlamak ve Efes Selçuk halkının ortak kültür mirasını korumak amacıyla Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi olarak kente kazandırılmıştır.

Yapılan Çalışmalar; Kent Belleği Çalışmaları kapsamında bugüne kadar onlarca kişi ile sözlü tarih görüşmesi yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Bu çalışmalar ile birincil kişilerden kentin ve insanların tarihini öğrenilerek sözlü mirası kalıcı hale getiriliyor.

Kentimizi kültür ve sanat ile ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi aynı zamanda obje, belge ve bilgiler ile kentimizin tarihini bizlere ve misafirlerimize anlatıyor. Araştırmacılar için basılı ve dijital arşiv her geçen gün genişletiliyor. Panel, konferans, söyleşi, sempozyum, süreli ve süresiz sergiler, atölyeler, müzik dinletileri, şiir dinletileri ve küçük tiyatral gösterilere ev sahipliği yapan BELLEK yediden yetmişe herkesin kültür ve sanat evi olmaya devam etmektedir. Hafta içi 8.30 – 17.30 zaman dilimi içerisinde ziyarette bulunup sıcak bir çayımızı içebilirsiniz.

Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi Yayınları;

 Onur Gülbay ve Hasan Kireç’in çalışması olan “Efes Kurşun Tesseraeları”, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Cahit Telci’nin” Ücra Yerde Deniz Kenarında İhtiyatlı Mahalde Bir Şehir Ayasuluğ” adlı çalışması, Çanakkale 18 Mart Üniversitesinden Doç Dr.Vedat Çalışkan’ın hazırladığı “Kültürel Bir Miras’ın Coğrafyası Türkiye’de Deve Güreşleri” adlı eser ve yerel tarihçi Ali Can ‘ın editörlüğünü yaptığı” Eski Kartpostallarda Ayasuluğ/Efes – Souvenir d’Ephese”.